สมัครสมาชิก
Otsuka Official Store
Otsuka Official Store

ซื้อผลิตภัณฑ์ออนไลน์ผ่าน

Otsuka Official Store Otsuka Official Store

ตราเจ็น-ดีเอ็ม เอ็มเอฟ
(GEN-DM MF™)

อาหารทางการแพทย์
กลิ่นวานิลลา ฆอ.1560/2566

ตรานีโอ-มูน
(NEO-MUNE®)

อาหารทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการโปรตีนและพลังงานสูง ฆอ.1547,1549/2566

ตราวันซ์ คอมพลีท
(ONCE Complete®)

อาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วนผสมใยอาหาร กลิ่นนม ฆอ.1555/2566

ตราวันซ์ ไดอะไลซ์
(ONCE Dialyze®)

อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยล้างไต
กลิ่นวานิลลา ฆอ.2948/2566

ตราวันซ์ โปร
(ONCE PRO®)

อาหารทางการแพทย์ที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ
กลิ่นวานิลลา ฆอ.1554/2566

ตราวันซ์ รีนอล
(ONCE Renal®)

อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคไตระยะก่อนล้างไต ฆอ.1551/2566

อะมิโนเลแบน-ออราล
(AMINOLEBAN-ORAL)

อาหารทางการแพทย์ชนิดโภชนาการครบถ้วน
เฉพาะผู้ป่วยด้วยโรคตับ ฆอ.1533/2565

ตราเบลนเดอร่า-เอ็มเอฟ
(BLENDERA-MF®)

อาหารสูตรครบถ้วนสำหรับผู้ต้องการเสริมโภชนาการ (อาหารทางการแพทย์) ฆอ.1557/2566

ห้องสมุดดูทั้งหมด

ข่าวสารและกิจกรรมดูทั้งหมด