สมัครสมาชิก
Otsuka Official Store
Otsuka Official Store

ซื้อผลิตภัณฑ์ออนไลน์ผ่าน

Otsuka Official Store Otsuka Official Store

เจ็น-ดีเอ็ม
(GEN-DM)

อาหารทางการแพทย์ สำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

นีโอ-มูน
(NEO-MUNE)

อาหารทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการโปรตีนและพลังงานสูง ฆอ.1543/2565

วันซ์ คอมพลีท
(ONCE Complete)

อาหารทางการแพทย์ สูตรครบถ้วนผสมใยอาหาร เหมาะสำหรับผู้ป่วย และผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการขาดสารอาหาร ฆอ.1272/2562

วันซ์ ไดอะไลซ์
(ONCE Dialyze)

อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยล้างไต
(สูตรระยะล้างไต) ฆอ.1535/2565

วันซ์ โปร
(ONCE PRO)

อาหารทางการแพทย์ สำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ ฆอ.1345/2565

วันซ์ รีนอล
(ONCE Renal)

อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคไตระยะก่อนล้างไต ฆอ.3039/2564

อะมิโนเลแบน-ออราล
(AMINOLEBAN-ORAL)

อาหารทางการแพทย์ชนิดโภชนาการครบถ้วน
เฉพาะผู้ป่วยด้วยโรคตับ ฆอ.1533/2565

เบลนเดอร่า-เอ็มเอฟ
(BLENDERA-MF)

อาหารสูตรครบถ้วนสำหรับผู้ต้องการเสริมโภชนาการ ฆอ.1658/2565

ห้องสมุดดูทั้งหมด

ข่าวสารและกิจกรรมดูทั้งหมด