สมัครสมาชิก
Otsuka Official Store
Otsuka Official Store

 

"อาหารทางการแพทย์" เป็นอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างโภชนาการที่ดี เพื่อให้ได้รับพลังงาน และสารอาหารอย่างเหมาะสม จึงเหมาะกับ

  - ผู้มีอาการเบื่ออาหาร

  - รับประทานอาหารได้น้อย

  - มีแนวโน้มของน้ำหนักตัวที่ลดลง

 

###