สมัครสมาชิก
Otsuka Official Store
Otsuka Official Store
ประกาศจากบริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด

ประกาศจากบริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด ผู้พัฒนา ผลิต และทำธุรกิจเกี่ยวกับยา น้ำเกลือ และอาหารทางการแพทย์ มีการทำวิจัยทั้งทางการตลาดและการวิจัยทางคลินิคอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการทำการวิจัยทุกครั้ง จะมีการติดต่อประสานกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง และ/หรือทำโดยบุคคลากรของทางบริษัทฯ ที่จะทำโดยวิธีที่เป็นทางการ และการสื่อสารในเว็บไซด์ที่เป็นทางการเท่านั้น เช่น https://www.thaiotsukanutrition.club เป็นต้น โดยจะไม่มีการประกาศทางโซเชียลมีเดียอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้อง และ/หรือผ่านบุคคลที่ไม่ได้เป็นบุคคลากรของทางบริษัทฯ รวมทั้งจะไม่มีประกาศนำเสนอสิ่งจูงใจในการเข้าร่วม เพื่อให้การศึกษาและวิจัย เป็นไปตามหลักการที่เหมาะสมของการทำการวิจัย ดังนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆกับการศึกษาวิจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางบริษัทฯดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

กิจกรรม CSR อัปเดต 12/07/2566

“50 ปี” ไทยโอซูก้าร่วมเป็นจิตอาสาเย็บเต้านมเทียมกับโครงการ Sewing Cup , Sewing Heart by Sabina

ดูรายละเอียด

ข่าวสารและกิจกรรม