สมัครสมาชิก
Otsuka Official Store
Otsuka Official Store

 

ไทยโอซูก้าส่งมอบอาหารทางการแพทย์ให้แก่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19
โดยมีตัวแทนจากสมาคมนักกำหนดอาหารเป็นผู้รับมอบ

            

ไทยโอซูก้าส่งมอบอาหารทางการแพทย์ให้แก่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19
โดยมีตัวแทนจากโครงการบ้านปันอิ่มเป็นผู้รับมอบ

กรุงเทพฯ 17 สิงหาคม 2564 บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด หนึ่งในบริษัทผู้นำด้านผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ นำโดยเภสัชกรภพ วีรเธียร ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ และคุณภารดี เด่นไพโรจน์ศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายขาย เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมสนับสนุนอาหารทางการแพทย์ “วันซ์ คอมพลีท” สูตรสารอาหารครบถ้วน ไม่เติมน้ำตาลทราย, “วันซ์ โปร” สูตรสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และ “นีโอ-มูน” สูตรสำหรับผู้ที่ต้องการพลังงาน และโปรตีนสูง ให้แก่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนาม โดยมีคุณสมิทธิ โชติศรีลือชา และคุณนาเดีย กิจเจริญธร นักกำหนดอาหารวิชาชีพ ตัวแทนจากสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย และโครงการบ้านปันอิ่ม เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รวมมูลค่าทั้งสิ้น 127,000 บาท เพื่อใช้ดูแลสุขภาพ และช่วยให้ผู้ป่วยได้รับพลังงาน และสารอาหารที่ครบถ้วนอย่างเพียงพอ

 

 ###