สมัครสมาชิก
Otsuka Official Store
Otsuka Official Store

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด นำโดยนายธนัญ  สันตโยดม (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริษัทฯ และนายชินสึเกะ ยุอาสะ ประธานบริษัทฯ (ที่ 1 จากซ้าย) ลงนามในสัญญาก่อสร้างอาคารผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ อาคารผลิต 3 ณ โรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับนายทัสสึจิ  ยามาชิตะ ผู้จัดการทั่วไปบริษัท ฮาซามะ อันโด คอร์เปอร์เรชั่น เพื่อรองรับกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ที่มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคถึงการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์หลายสูตร ทั้งสูตรทั่วไป และสูตรเฉพาะโรค เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในทุกกลุ่ม

###