สมัครสมาชิก
Otsuka Official Store
Otsuka Official Store

มูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 
ขอเรียนเชิญประชาชนทั่วไป และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานวันหลอดเลือดสมองโลก
พัฒนาสมอง พัฒนาคน พัฒนาชาติ
 
พบกับบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆ มาให้ความรู้
 
ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564
เวลา 13.00-15.30 น.
สามารถเข้าฟังและรับชมวีดีโอ ในรูปแบบ online
ผ่านลิงก์นี้ >> https://youtu.be/Jui4RBrT7HU
 
โดยมีรายละเอียดงานตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านล่างนี้