สมัครสมาชิก
Otsuka Official Store
Otsuka Official Store

 

            เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด หนึ่งในบริษัทผู้นำด้านผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ จัดกิจกรรม “ไทยโอซูก้า 50 ปี ร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆสู่สังคม” ร่วมกับโครงการ PAPER RANGER จิตอาสาสมุดเพื่อน้องภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำสมุดทำมือโดยนำกระดาษใช้แล้วหน้าเดียวมาทำเป็นสมุดเล่มใหม่ เพื่อส่งต่อให้กับน้องๆตามพื้นที่ชนบทที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการศึกษา โดยมีคุณสมฤทัย ดิลกวรพัทธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ (แถวที่ 2 ที่ 4 จากซ้าย) และเพื่อนๆพนักงานเข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้และได้มอบสมุดทำมือให้แก่คุณพูลยศ กัมพลกัญจนา ผู้จัดการโครงการ เป็นผู้ดำเนินการส่งต่อให้แก่น้องๆตามพื้นที่ชนบทต่อไป