สมัครสมาชิก
Otsuka Official Store
Otsuka Official Store

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด นำโดยคุณชินสึเกะ ยุอาสะ ประธานบริษัท เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน จึงทำกิจกรรมเพื่อคืนประโยชน์สู่สังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเร็วๆนี้ ได้มอบผลิตภัณฑ์ “อาหารทางการแพทย์” ให้แก่หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เนื่องในวันมหิดล เพื่อนำไปช่วยผู้ป่วยยากไร้ ให้มีโภชนาการที่ดีขึ้น โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจากคุณมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นตัวแทนในการรับมอบ ณ โรงพยาบาลมกุฎคีรีวัน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 

###