สมัครสมาชิก
Otsuka Official Store
Otsuka Official Store

 เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด นำโดยคุณธนัญ สันตโยดม ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 4 จากซ้าย), คุณชินสึเกะ ยุอาสะ ประธานบริษัท (ที่ 2 จากซ้าย), คุณวัฒนชัย อิสระเสนารักษ์ ผู้อำนวยการส่วนงานธุรกิจยาปราศจากเชื้อและอาหารทางการแพทย์ (ที่ 1 จากซ้าย) และคุณธนาสุนันท์ สันตโยดม ผู้จัดการฝ่ายการเงิน (ที่ 5 จากซ้าย) ได้ให้เกียรติร่วมมอบผลิตภัณฑ์ "เบลนเดอร่า-เอ็มเอฟ (BLENDERA-MF)" อาหารทางการแพทย์ สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการ ให้ได้รับสารอาหารครบถ้วน ให้แก่สื่อในเครือเนชั่น เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือหน่วยงาน หรือ ชุมชน ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งาน โดยมีคุณยุทธนา นวลจรัส บรรณาธิการข่าวกรุงเทพธุรกิจ (ที่ 3 จากซ้าย) ตัวแทนจากเนชั่น กรุ๊ป เป็นผู้รับมอบ

 

###