สมัครสมาชิก
Otsuka Official Store
Otsuka Official Store

ในภาวะเจ็บป่วย ร่างกายจะหลั่งสารอักเสบ ซึ่งส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้เบื่ออาหาร อีกทั้งมีปัจจัยร่วมอื่นๆที่ทำให้ผู้ป่วยรับประทานได้น้อยลง เช่น การรับกลิ่นหรือรสผิดปกติ กระเพาะและลำไส้เคลื่อนไหวน้อย อาการปวด อาการคลื่นไส้ อาเจียน รวมไปถึงอารมณ์ความรู้สึก เช่น ความเครียด วิตกกังวล หรือซึมเศร้า ก็ทำให้รับประทานได้น้อยเช่นกัน

เมื่อรับประทานได้น้อย ในขณะที่ร่างกายต้องการ พลังงานและโปรตีน เพิ่มขึ้น ร่างกายจึงต้องสลายแหล่งพลังงานสำรอง คือ ไขมัน และกล้ามเนื้อออกมาเป็นพลังงาน

ดังนั้น หากอาการป่วยเป็นอยู่นาน และผู้ป่วยรับประทานไม่เพียงพอ เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะทุพโภชนาการต่อมา คือ มีน้ำหนักลด กล้ามเนื้อลีบ อ่อนเพลีย ภูมิคุ้มกันตก แผลหายช้า และมีโอกาสติดเชื้อสูงขึ้น

 

###